Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » POWER 2017

POWER 2017

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje Projekt w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 pod tytułem:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)”

 

Wartość projektu: 3 644 605,88 zł., w tym wkład Unii Europejskiej: 3 071 673,84 zł.

 

Zaplanowane działania do realizacji w ramach projektu:

- przyznanie osobom uprawnionym bonów szkoleniowych,

- przyznanie osobom uprawnionym bonów stażowych,

- przyznanie osobom uprawnionym bonów na zasiedlenie,

- organizowanie staży u pracodawcy,

- organizowanie prac interwencyjnych

- przyznanie osobom uprawnionym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Grupy docelowe projektu: osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Koło jako osoby bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil pomocy), niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu czterech tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie – tzw. młodzież NEET.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole,

ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło

tel./fax (63) 272-26-25 lub (63) 272-29-94

www.pupkolo.pl

Liczba wyświetleń: 208
Rejestr zmian
Autor: PUP
Opublikował(a): PUP (2017-04-19 12:50:18)
Zredagował(a): PUP (2017-04-19 12:57:50)