Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » WRPO 2015

WRPO 2015

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole

realizuje Projekt w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2016 pod tytułem:

 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (I)”

 

Wartość projektu: 1 991 132,00 zł., w tym wkład Unii Europejskiej: 1 692 462,20 zł.

 

Zaplanowane działania do realizacji w ramach projektu:

- organizowanie staży u pracodawcy

- organizowanie prac interwencyjnych

- przyznawanie pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

- przyznawanie osobom uprawnionym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Grupy docelowe projektu: osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby w wieku 50 lat i więcej.

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole, ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło

tel./fax (63) 272-26-25 lub (63) 272-29-94

www.pupkolo.pl

Liczba wyświetleń: 664
Rejestr zmian
Autor: PUP
Opublikował(a): PUP (2015-12-23 13:28:03)
Zredagował(a): PUP (2016-04-25 14:28:42)