Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-08-22 11:23:00

2019

Informacja nt. kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole w 2019 roku.

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Termin kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja z kontroli

Sposób realizacji wystąpienia (zaleceń)

1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

21-22.01.2019r

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja pokontrolna

Brak zaleceń pokontrolnych

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

16-17.05.2019r.

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Informacja pokontrolna

Brak zaleceń pokontrolnych

3.

Krajowa Administracja Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

11.07 – 20.08.2019r.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Protokół z przeprowadzonego audytu

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości

Liczba wyświetleń: 2
Rejestr zmian
Autor: PUP
Opublikował(a): PUP (2019-08-22 11:15:23)