Jesteś tutaj: Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in.:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych.

 

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kole trwa 4 lata.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kole, w kadencji 2021-2025:

 

Andre Robert – Przewodniczący 

Dominiak Bożena – Wiceprzewodnicząca


Członkowie:

1.Bednarowicz Jadwiga

2.Kacprzak Krystyna

3.Musiałek Halina

4.Nuszkiewicz Tomasz

5.Szafrański Artur

6.Uciński Marceli

7.Wróblewski Michał

8.Zasada Krzysztof

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagował(a): PUP (2021-03-17 14:05:45)
Liczba wyświetleń: 2843
Rejestr zmian