Jesteś tutaj: Strona główna » 2018

2018

Informacja nt. kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole w 2018 roku.

 

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Termin kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja z kontroli

Sposób realizacji wystąpienia (zaleceń)

1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

15-16.01.2018r.

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Informacja pokontrolna

Brak zaleceń pokontrolnych

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

29-30.01.2018r.

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja pokontrolna

Brak zaleceń pokontrolnych

3.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK
w Poznaniu

22.01 – 23.02.2018

Wykonanie budżetu państwa w 2017r.

Wydatkowanie przez powiatowe urzędy pracy środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Wystąpienie pokontrolne

Brak uwag i wniosków pokontrolnych

Autor: PUP
Opublikował(a): PUP (2019-08-22 11:16:01)
Zredagował(a): PUP (2019-08-22 11:26:56)
Liczba wyświetleń: 860
Rejestr zmian